top of page

Kanserle savaşan kahramanlarımızın her zaman yanındayız.

Türkiye hastaneleri, her tür kanserin etkili teşhis ve tedavisi için gerekli tüm kaynakları içermektedir.

Türkiye, kanser söz konusu olduğunda, son teknoloji ürünü tanı, tedavi ve palyatif bakım sağlamaktadır.

 

Bu hizmetler, Nükleer Tıp, Tıbbi Onkoloji ve Radyoterapi gibi tıbbın bu alanında tanı ve tedaviye yönelik başlıca uzmanlık alanları da dahil olmak üzere kapsamlı bir kanser merkezinin multidisipliner yaklaşımına göre verilmektedir. Belirli onkolojik hastalık türlerinde uzmanlığa sahip diğer tıbbi uzmanlıklar, etkilenen organ sistemine bağlı olarak kanser merkezi ile işbirliği yapacaktır. Radyoterapi ile ilgili olarak, Türkiye'de görüntü rehberliğinde tek doz radyoterapi ve IMRT yapma potansiyeline sahip lineer hızlandırıcılar vardır. Düşük riskli meme kanserinde brakiterapi, intraoperatif brakiterapi ve merkezi sinir sistemi yaralanmaları için Gamma Knife stereotaktik radyocerrahi yapıyoruz. Cerrahi tedavi, robot yardımlı cerrahi dahil minimal invaziv cerrahi için hazırlanan OR'ler de dahil olmak üzere teknolojik olarak gelişmiş ameliyathanelerde oldukça farklılaşmış, uluslararası üne sahip cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.

Onkoloji
bottom of page